ΑΛΙΕΥΣΗ

Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους
επαγγελματίες στην Ελλάδα

ΔΙΑΛΟΓΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την
ακεραιότητα των προϊόντων μας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ

Διασφαλίζουμε ότι τα ψάρια μας φθάνουν φρέσκα και νόστιμα στους προορισμούς τους.

|
top

Taste the luxury of the sea

Left Parallax Background Element

After years of dedication and experience, Afrodite Premium Seafood company has managed to develop a strong partnership with the best professional fishermen, who carefully and lovingly select the fish daily from the rich Greek seas. Now, you can also enjoy this quality and freshness!

m
Left Parallax Background Element
m

Chef’s
Paradise.

Contact us today to find out more details and start a partnership that will elevate your restaurant. Let us bring the world of fishing to your kitchen and help you stand out from the competition.
Right Parallax Background Element

THE FRESHNESS OF THE
SEA

Modern facilities, equipped with the latest standards of hygiene and technology, for the perfect processing and maintenance of our products.
m

TASTY SEAFOOD LUXURY

Our quality reliability and excellent service have won the trust of top chefs, hotels, restaurants and yachts.
FRESH FISHES

Cod, Fagri, Dusky, White & Golden Groupers, Striped Red Mulle, Sand Smelt, Scorpion Fish, Salmon, Tuna, Sardine, Anchovy, Angler, Greater Amberjack, Seabass, Gilt-head.

SEAFOOD

Octopus, Squid, Cuttlefish, Lobster, Crayfish, Shrimp, Mussels, Oysters, Quinces, Sea Urchin etc.

GREEK FROZEN PRODUCTS FROM US

Squid, Octopus, Cuttlefish, Lobster, Crayfish, Red Valley Prawn, Gambari Prawn, Squid etc.